Tokheim

Ferranti Anzeige WWC      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
902844A Ferranti Anzeige - WWC W&M --
900383A Ferranti Anzeige - WWC --


LCD Anzeige WWC      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
904788A LCD Anzeige für WWC Fleet/Qu --
902845A LCD Anzeige für WWC --


Rechner WWC      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
9210121469A WWC Rechner - Q1000T EPS W&M --
9210121329A WWC Rechner - LON/IFSF --
9210121322A WWC Rechner Fleet - TOK, geeicht --
9210121182A WWC Rechner - EPS Progr. 2.16 --
9210121181A WWC Rechner - Kienzle ER 3 Progr. 2.06 --
9210121180A WWC Rechner - TOK Progr. 2.13 --
9210121179A WWC Rechner - ZSR Progr. 2.12 --


IO Board WWC      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
901410A IO-Board V5 - WWC - OEL 002 --


OCB Board WWC      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
901538A OCB Board - OEL 016 - WWC --


HOM Board WWC      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
901539A HOM Board - OEL 018 - WWC --


Mainboard WWC      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
901553A WWC T1 Mainboard --


OPB Board      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
902921-006A OPB Board 4 Pr. left EMT --


Multiplexboard      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
159962-05A Multiplexboard 5 Prod. / VR --
159962-03A Multiplexboard 4 Prod. / VR --
159962-02A Multiplexboard 4 Prod. / VR --


Multiplexboard      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
417333-125A Multiplexboard 4 Prod. ohne VR --
417333-04A Multiplexboard 4 Prod. ohne VR --


Motherboard      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
419149-02A Motherboard 220V --


Relaisboard - UDC Rechner      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
420322-113A Relaisboard - UDC Rechner --
420322-05A Relaisboard - UDC Rechner --


PC Assey-Interface      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
420760-05A PC Assey-Interface --


UDC CPU      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
551138-61A UDC CPU deut. HS 1-4/pr. Bit --
551138-22A UDC CPU deut. E2/363 5 Prod. --
551138-18A UDC CPU deut. E2/363 1-5/pr. Bit --
551138-16A UDC CPU deut. E2/363 1-4/pr. Bit --


LCD Display Board      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
419814-053A LCD Display Board --
419814-04A LCD Display Board --


Display Distribution Board      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
82002023A Display Distribution Board --


CPU Board Rechner      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
82002020A CPU Board Rechner 8550 --


Main Power Supply      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
82002030A Main Power Supply Typ 8550 --


DHC      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
316845-02A Battery Pack Assey Mems, DHC --
422080-02A VX DHC, 230V --


Display      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
55001-006A Hauptpreisdisplay --
418047-01A PC Assey-Money/Volume Display --


Grundpreisdisplay      
    Artikelnummer    Artikelbezeichnung    Listenpreis
55001-004A Grundpreisdisplay --